Bestuurlijke zaken

Het bestuur van de Stichting Kunstspoor Noord-Beveland bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: Peter Bakker uit Kamperland
  • Secretaris: Kobi Kluiters uit Colijnsplaat
  • Penningmeester: Mark Demmink uit Kats

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkplannen en de naleving van de statuten en het reglement.
Het bestuur is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van de financiën.

Onder deze afdeling van de website kunt u de volgende documenten vinden: