Banner

Ongeveer Precies

Ongeveer precies gedicht Gerda Posthumus

Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga is de winnaar van de Maerlant Poëzieprijs 2024. Klik deze link voor haar gedicht.

Maar er waren meer genomineerden:

Juryrapport Maerlant Poëzieprijs 2024.

‘Ongeveer precies’ van Gerda Posthumus lijkt op het eerste gezicht meer prozaïsch proza dan poëtische poëzie. De toon is geheel en al parlando, of misschien eerder nog die van een non-fictietekst: ‘Ik zal het uitleggen: in een liter water (ik neem voor het gemak water, dat komt ongeveer op hetzelfde neer)/zitten iets meer dan 3 (3,3) met 25 nullen moleculen (deeltjes)’. Het lijkt wel een bladzij uit een reken- of wiskundeboek. Die indruk wordt versterkt door het gebruik van cijfers en haakjes.
Het gedicht – want dat is het wel degelijk – gaat over het leeggooien van een glas melk in zee en dan de melk goed door alle zeeën roeren. Als je dan weer een glas uit de zee neemt, hoeveel van de oorspronkelijke melk zit daar dan in? De gedachten van de wat oudere lezer gaan onwillekeurig terug naar Wim T. Schippers, die begin jaren ’60 een flesje limonade in zee leeggoot…
Een gedicht met heel veel water en droge humor. En dan, plotseling, in de slotstrofe, toch – daar is-ie weer – ontroering. En lyriek: ‘Hier moest ik aan denken toen ik ging liggen in de golven, mijzelf gewichtloos/achtte, terwijl ik me liet dragen door het meest ontroerende/in mijn hoofd: de gedachte dat ik onderdeel ben van een oplossing’. Het gedicht eindigt met een woordspeling, maar ook met een soort mystiek moment.

@gerdaposthumus
@ateliergaleriekats

Met kunstwerk van Lenny van Broekhoven.