25 jaar Kunstspoor wordt gevierd met een groot kunstwerk in alle kernen van Noord-Beveland

Dit jaar bestaat Stichting Kunstspoor Noord-Beveland 25 jaar. Naast de jaarlijkse kunstroute gaat Kunstspoor dit jaar veel extra activiteiten ontplooien.
En daar willen ze de inwoners van het ‘Eindeloos Eiland’ bij betrekken.

We hebben kunstenaars uitgenodigd om in iedere dorpskern van Noord-Beveland een tijdelijk kunstwerk te maken. Een kunstenaar werd gekoppeld aan een kern, waarna we inwoners uitnodigden om in gesprek te gaan met de kunstenaar.

Inmiddels zijn alle kunstwerken geplaatst.

kaartje Kunst in het dorp_2