Christina de Vos

www.christinadevos.nl

cdv@christinadevos.nl

Een nieuwe oogst onorthodoxe beschermheiligen: zonder meer voltooide, maar ook in aanbouw zijnde, immer veranderende, mogelijk uiteindelijk sneuvelende, of toch herstellende tekeningen en schilderijen van heiligheden.
Er zijn ook beren en draken.