Glenn Priester exposeert als gast van Kunstspoor in de Zeeuwse Oase, locatie 1

De rode draad in mijn werk is het waterlandschap zonder mensen en bewoning.

Ik heb het uitgangspunt veranderd: vanaf binnenwater of zee naar het land toe. Verder heb ik me verdiept in wat water en wolken in al hun verschijningsvormen met betrekking tot kleur, licht, atmosfeer etc. en de gevoelens die ik daarbij ervaar.

Door middel van cursussen op de Hogere Zeevaart School in Rotterdam heb ik me verdiept in een andere verschijningsvorm van water, namelijk wolken. Bij de landschappen was er sprake van een horizontale richting. In de “luchtlandschappen” is de blik verticaal gericht. Dit heeft onder andere ook gevolgen gehad voor het formaat van de werken. In mijn werk leg ik verbindingen tussen de Aziatische wereld (waar ik geboren ben) en de Westerse wereld (waar ik nu leef).