K: hoofdlocatie Kunstspoor

De Hoofdlocatie van Kunstspoor Noord-Beveland is de Zeeuwse Rozentuin

Katse Groeneweg 3, 4485 PH Kats

Hier exposeren gastkunstenaars, die Kunstspoor heeft uitgenodigd.