22: Gastlocatie

De Bruijn
Molstraat 10
4485 AB, Kats

o.a. te bereiken via de dijkovergang aan de Noordlangeweg.

Gastexposant van Onno de Graaf:
Annegien de Bruijn.