Kevin exposeert op locatie 5

Dat wat te groot is om te begrijpen fascineert me.

www.kevin-bauer.com

0646054011

Kevin Bauer speelt met de visuele taal van praktische functionaliteit en legt een duidelijke relatie met de hedendaagse beeldtaal van industriële vormgeving, architectuur en constructie. Hij behandelt beeldhouwkundige onderwerpen als vorm versus functie, materiaalgebruik en esthetiek. Dat is de basis van het werk, van waaruit hij zich uiteenlopende thema’s verkent als massaproductie, ruimtevaart, archeologie en toekomstvisies. Vanuit inhoudelijk onderzoek naar de verschillende thema’s, zoekt hij het materiaal en de vorm, waaruit uiteindelijk het werk ontstaat.
Door seriematig te werken verschaft hij zichzelf de ruimte om deze verschillende onderwerpen los van elkaar te behandelen. Deze series vormen vervolgens de context voor elkaar.
Het is belangrijk dat ontleende vormen en gereproduceerde objecten herkenbaar blijven omdat ze een directheid van communiceren moeten hebben. Je weet enigszins waar je naar kijkt omdat je het herkent; er is een mate van vertrouwen dat gegenereerd wordt door het collectief visueel geheugen dat wij van praktische dingen hebben.
Met zijn werk vraagt hij bijvoorbeeld of dat wat wij maken los kan worden gezien van het praktisch doel, en onderzoekt daarbij de esthetische eigenschappen van deze voorwerpen.
Efficiëntie en productionele verfijning kenmerken de kunstmatigheid van onze tijd. Hij legt de nadruk momenteel op het contrast tussen kunstmatigheid en natuurlijke processen: de maakbaarheid van de dingen die ons omringen zorgen voor een kunstmatige perceptie van ons bestaan. Natuurlijke processen als erosie en veroudering ondermijnen dit beeld.

Locatie:

Catharina Maria Hof, Jacobadijk 10
4493 MZ Kamperland

Instagram Application Logo 23 2151544094