Ei producties exposeert op locatie: D

Tekens voegen zich en vinden wat ooit was en kan worden.

www.ei-eiproducties.nl

06 34311662

Wat nemen wij waar als we naar hetzelfde beeld kijken? Kunnen we het direct aan elkaar verwoorden? Of associeer je het met wat je al kent? Objecten die we
samen herkennen zijn makkelijker te duiden. Met het indirecte zien wordt het vaak lastig om samen te ervaren en te delen. Dit geldt ook voor ons als kunstenaarsduo met het maken van onze installaties.

Toch hebben we gekozen om onze beeldtaal samen te laten komen. Hieruit
ontstaan kleine en grotere installaties die wij zelf ‘Beeldpoëzie’ zijn gaan noemen.
Deze werkwijze maakt het voor ons een groter avontuur van het ontdekken. Het
start met chaos en debat wat leidt naar een samenhang die ons een nieuw
beeldgedicht oplevert. Beelden met af en toe een rouw randje of een glimlach.

Kunstenaarsduo Paul Reker en Rianne Schaaf

Facebook

Expositie adres: Noordlangeweg 6, Kats